CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TẠI MIICHISOFT – MIILEAD ĐÃ KẾT THÚC THÀNH CÔNG

THE ART OF LEADERSHIP – CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TẠI AMELA TECHNOLOGY ĐÃ KẾT THÚC TỐT ĐẸP!

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN – HUẤN LUYỆN TRIỂN KHAI OKR ĐƯỢC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ TẠI HBLAB