CHÚNG TÔI LÀ AI?

Là một thành viên của tổ chức Agilead Global, GrowMind ra đời với sứ mệnh “Đồng kiến tạo mạng lưới các Công ty tiến bộ và hạnh phúc”. Thông qua các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị, phát triển chất lượng nhân lực, GrowMind luôn nỗ lực để mang lại sự chuyển mình và phát triển bền vững cho doanh nghiệp


DỊCH VỤ GROWMIND CUNG CẤP

Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp

       Giải quyết các thách thức trong quản trị nội bộ doanh nghiệp

Tư vấn Chiến lược phát triển nguồn lực
thông qua xây dựng
Tổ chức học tập

 Xây dựng doanh nghiệp trở thành “Tổ chức học tập” nâng cao chất lượng nguồn lực

Tư vấn – Huấn luyện triển khai OKR

Phương pháp quản trị doanh nghiệp theo mục tiêu

Chuyển đổi Agile

Đào tạo, huấn luyện đội ngũ, xây dựng cộng đồng Agile trong doanh nghiệp

Huấn luyện đội ngũ
lãnh đạo

Các phương pháp huấn luyện hiện đại giúp đội ngũ lãnh đạo tìm được giải pháp xử lý vấn đề cho doanh nghiệp


CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Chuyển đổi Agile – Đào tạo Agile PM

Khóa học giúp PM quản lý công việc hiệu quả và

xây dựng, gắn kết đội nhóm

Chuyển đổi Agile – Đào tạo Agile cơ bản (Agile Fundamentals)

Khóa học tập trung vào các khái niệm cơ bản của Agile

Chuyển đổi Agile – Huấn luyện Scrum

Master 1:1 trong dự án Chương trình đảm bảo Scrum Master thành thục Scrum và năng suất đội ngũ tăng trưởng bền vững

Global Citizen

Chương trình cung cấp 07 kỹ năng làm việc thiết yếu giúp nâng cao hiệu suất cá nhân và khả năng làm việc nhóm để trở thành “Công dân toàn cầu”

Đào tạo nguồn lực trẻ cho ngành phát triển phần mềm (Fresher)

Chương trình đào tạo giúp người học có nhận thức về việc tự chủ học tập, phát triển bền vững

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Ông Nguyễn Huy Toàn

CEO – HBLAB JSC

Cuối 2019, HBLAB đặt mục tiêu rất thách thức là cán mốc 1000 nhân sự vào năm 2024 dù tại thời điểm đó lộ trình phát triển chưa thực sự rõ ràng. Rất may mắn từ cuối 2020, nhận được sự hỗ trợ của GrowMind, HBLAB đã hình dung rõ nét hơn về cách thức để xây dựng một tập thể lớn mạnh một cách bền vững. Không chỉ thực hiện tư vấn, GrowMind còn đồng hành cùng HBLAB trong các hoạt động triển khai thực tế.

Để làm tốt bất kỳ công việc nào như Quản trị mục tiêu OKR, Xây dựng tổ chức học tập hay Chuyển đổi Agile thì đều cần một đội ngũ “thạo nghề”. Và GrowMind là một đội ngũ vừa có nghề, vừa có tâm, giúp các hoạt động phát triển và quản trị doanh nghiệp của HBLAB tiến gần hơn tới mục tiêu 2024.

HBLAB mong GrowMind sẽ tiếp tục là đối tác, là người bạn đồng hành cùng những những cột mốc quan trọng của HBLAB trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Mạnh Hà

CEO, AHT Tech JSC

Xin được gửi lời cảm ơn đến GrowMind đã tổ chức chương trình Phát triển Lãnh đạo “Sirius Leaders” rất bổ ích và đúng như kỳ vọng ban đầu mà AHT đã đặt ra. Bản thân là Lãnh đạo cao nhất của AHT, cũng tham gia khóa học với tư cách là một học viên, tôi cảm nhận mọi người có sự tiến bộ rõ rệt qua khóa học này. AHT mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng GrowMind trong những khóa học sắp tới, không chỉ cho đội ngũ Lãnh đạo mà còn cho các thành viên khác trong công ty.


KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂUHÌNH ẢNH TRIỂN KHAI THỰC TẾ