TẠI SAO CÁC TỔ CHỨC PHẢI THỰC HIỆN “THIẾT KẾ GIẢNG DẠY” 1 CÁCH NGHIÊM TÚC?

💎 Có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng cách mỗi người học là khác nhau. Ví dụ, một nghiên cứu cho biết 65% mọi người thích học bằng hình ảnh, trong khi 30% thích học bằng thính giác. Mặc dù đây chỉ là một sự khác biệt nhỏ trong phong cách học tập, nhưng điều này chứng tỏ những phương pháp học tập mới phải được cập nhật theo nhu cầu của người học.
💎 Với kinh nghiệm triển khai tại các doanh nghiệp 100 – 800 người, GrowMind thấu hiểu cách học của người trưởng thành so với lúc còn “ngồi trên ghế nhà trường”. Do đó các Chương trình học tập do GrowMind thiết kế luôn hướng đến: Tính hành dụng cao; Lấy học viên làm trung tâm; Đa dạng phương pháp đào tạo nhằm giúp việc học tập trở nên hiệu quả & Mang lại sự vui vẻ, hào hứng cho học viên.

🔎 Cùng tìm hiểu thêm về cách thức triển khai các hoạt động học tập GrowMind hướng đến tại đây: https://bom.so/1arYsg

————————————————-
GrowMind – Đồng kiến tạo mạng lưới các công ty tiến bộ và hạnh phúc!
1
Bạn cần hỗ trợ?