EBOOK – CẢI THIỆN HIỆU QUẢ CỦA TỔ CHỨC: 10 CHIẾN THUẬT HỌC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP

Tốc độ thay đổi trong doanh nghiệp đã khiến việc nâng cao và đào tạo lại kỹ năng cho nhân viên trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Khi các doanh nghiệp đang tìm cách thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ số, việc tích hợp các chiến lược học tập của công ty trở thành nhiệm vụ quan trọng nhằm duy trì và cải thiện hiệu suất của tổ chức.

Các chiến lược học tập sáng tạo là những biện pháp hiệu quả để phát triển đội ngũ nhân viên trở thành một nhóm thành công, am hiểu công nghệ và tạo ra trải nghiệm làm việc trọn vẹn cho tất cả nhân viên.

Trong tài liệu ebook lần này, GrowMind sẽ giới thiệu về 10 chiến thuật học tập hiệu quả tại doanh nghiệp được biên dịch từ nguồn Intuition.

DOWNLOAD EBOOK FREE

1
Bạn cần hỗ trợ?