EBOOK – Dự đoán nhân sự – tuyển dụng 2022 (Nguồn: The Joshbersin company)

Đã đến lúc cho Dự đoán năm 2022 của chúng tôi. Đây sẽ là một năm thú vị và đầy thử thách đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và đội ngũ nhân sự. Chúng ta không chỉ bước vào thị trường lao động cạnh tranh nhất trong nhiều thập kỷ, mà chúng ta đang đối mặt với sự hội tụ của ngành trong mọi lĩnh vực, những thay đổi nhanh chóng về công việc và kỹ năng cũng như vô số công nghệ mới để tìm hiểu.

Báo cáo năm nay đề cập đến 15 dự đoán bao gồm tất cả các lĩnh vực nhân sự trong bối cảnh thị trường lao động thắt chặt trong lịch sử, lực lượng lao động được trao quyền và những bất ổn liên tục của đại dịch. Josh cũng xem xét báo cáo nổi bật từ nghiên cứu năm 2021 của công ty trong các lĩnh vực như DEI, năng lực nhân sự, EX và công nghệ nhân sự.”

Du doan nhan su

DOWNLOAD EBOOK FREE

1
Bạn cần hỗ trợ?