EBOOK – BÁO CÁO XU HƯỚNG HỌC TẬP TRONG DOANH NGHIỆP 2022 CỦA UDEMY (bản tiếng Việt)

“Power skills (các kỹ năng quan trọng) luôn là một thành phần quan trọng đối với việc học tập trong môi trường làm việc, và tầm quan trọng này càng bức thiết hơn khi lực lượng lao động toàn cầu đã biến chuyển mạnh trong một vài năm vừa qua. Tạo điều kiện cho nhân viên phát triển “kỹ năng mềm” liên quan đến giao tiếp, hợp tác, và quản lý là chìa khóa để tạo ra doanh nghiệp linh hoạt đồng thời xây dựng bản sắc văn hóa cho công ty.

Bất kể kế hoạch phát triển nhân viên của bạn có tập trung vào kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng chiến thuật hay kỹ năng quan trọng – power skills (trước đây gọi là kỹ năng mềm) hay không, văn hóa học hỏi nội bộ là lợi thế cạnh tranh của bạn. Bằng cách xây dựng việc học tập thông qua quy trình làm việc, mỗi thành viên của tổ chức được trao quyền để làm chủ kinh nghiệm học tập của họ và khai mở được các khả năng cho bản thân và tổ chức.”

Du doan xu huong hoc tap

DOWNLOAD EBOOK FREE

1
Bạn cần hỗ trợ?